E-BOOK PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

Kementerian Pendidikan telah menyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 dan diperjelaskan lagi dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Prasekolah)1997, yang ditulis dalam perenggan : 

  1. (1)     Tiap-tiap tadika hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid-muridnya dalam domain kognitif, afektif  dan psikomotor.

22 (2)    Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah Subseksyen (1) hendaklah  menyatakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah  masing-masing.

Apakah pentaksiran prasekolah???

PENTAKSIRAN PRASEKOLAH

Definisi : Merupakan satu proses yang sistematik untuk memperoleh maklumat perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian.

TUJUAN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH

  • Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid.
  • Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.
  • Meningkatkan pembelajaran murid.

**BUKAN untuk melabel dan membandingkan murid dengan murid lain

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN

GURU :

  • Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid.
  • Menilai keberkesanan pengajaran yang dijalankan secara berterusan.
  • Membantu memperbaiki p&p dan merancang tindakan susulan.

MURID :

  • Melalui maklumbalas pentaksiran, murid akan dapat :
  • Memahami tujuan mereka belajar dan perkembangan mereka.
  • Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka.

Dapatkan 12 ebook pentaksiran prasekolah bagi subjek Awal Sains dan Awal Matematik

 

‼Harga E-Book hanya RM22 sahaja‼ 

Buat pembayaran di

Maybank
562405655312
Akademi Pendidikan Awal Kanak-Kanak Al Baghdadi Sdn Bhd

dan hantar bukti pembayaran bersama maklumat anda ke wasap.my/60105231051